Çağrı Şakiroğulları, Dilde Deneyimsel Kilimlilik ve Belirtmelilik Eğiliminin Ölçümü

Yüksek Lisans Adayı: Çağrı Şakiroğulları

EABD: Bilişsel Bilimler (Yüksek Lisans)

Tarih: 03.05.2019 14:00

Yer:  A-108

Özet: Yalın bir geçişli cümle için altı farklı olası sözdiziminden yola çıkıldığında maruz kalınan örnekler İngiliz bebeklerde zamanla belirgin bir şekilde Özne-Yüklem-Nesne (ÖYN) dizilimini yeğleme eğilimi oluşturmaktadırlar. Ancak ÖYN dizilimli bir dil için kılımlı (ergative) ve belirtmeli (accusative) olmak üzere iki farklı sözdizimi olasılığı bulunmaktadır. Kılımlılığın ya da belirtmeliliğin edinimi, yüzeyde ikisi de benzer yapılara sahip oldukları için daha karmaşıktır. Bu tezde CHILDES Eve veritabanı kullanılarak bebeğin maruz kaldığı örnekler üzerinden sekiz sözdizimsel olasılığı da değerlendirip doğrusunu edinebildiği gösterilecektir. Bunu yaparken de olasılıksal öğretime açık, dağarcık odaklı birleşimsel ulamsal dilbilgisi (CCG - Combinatory Categorial Grammar) kullanılacaktır.