Davut Çavdar, Nfc Özellikli Mobil Cihazların Kullanıldığı Relay Saldırılarını Önleyen Bağlama Duyarlı Bir Güvenlik Modelinin Tasarımı

Doktora Adayı: Davut Çavdar
EABD: Bilişim Sistemleri
Tarih: 27.01.2020 / 16:00
Yer: Konferans Salonu-1

Özet: Yakın Saha İletişimi (NFC) akıllı mobil cihazlarda kullanılan ve gelecek vadeden bir iletişim teknolojisidir. Etkili ve esnek bir iletişim teknolojisi olarak, NFC günümüzde, ödeme, erişim control sistemleri vb. Çözümlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu işlemlerin doğası gereği, NFC kritik uygulamalarda kullanıldığı için, güvenlik önemli bir konu hale gelmektedir. Literatürde NFC kullanan uygulamalara karşı çeşitli saldırılardan bahsedilmiş olmasına karşın, sabit yapısından ötürü, önerilen çözümlerden hiçbiri NFC kullanan erişim kontrol sistemleri için yeterli koruma sağlamamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel katkısı 3 aşamalıdır. İlk olarak, gerçek bir test ortamında, relay saldırısının kolaylıkla nasıl gerçekleştirilebildiğini gösteriyoruz. İkinci olarak, saldırgan yetki anahtarına sahip olsa dahi relay saldırısını önleyen bağlama duyardı bir güvenlik modeli öneriyoruz. Üçüncü olarak ise, modelimizin geçerliliğini, teorik formal doğrulama yaparak, pratik olarak da performansını diğer yaklaşımlarla kıyasladığımız gerçek bir ortam üzerinde test ederek doğruluyoruz.