Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma

Yüksek Lisans Adayı: Gizem Özen
EABD: Bilişsel Bilimler
Tarih: 12.09.2019 / 15:00
Yer: A-212

Özet: Bu tezin temel amacı sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-formasyon şekillerine etkisini, iki karakterli F-formasyon şekillerinin sanal ortamda kurgulanan sosyal etkileşim senaryosunda oluşumuna odaklanarak araştırmaktır. Bu araştırmanın üç yönü önemlidir. Öncelikle, F-formation içinde etkileşimde bulunan iki kişinin birbirine uzaklığı literatürde yeri olan bir araştırma konusudur. Bu uzaklığın sözdışı iletişim biçimbirimlerinden etkilendiği bilinmektedir; fakat, uzaklığın yanı sıra, sosyal bir grubun uzamsal düzeninin şeklinin de sözdışı iletişim biçimbirimlerinden etkilenip etkilenmediği açık değildir. Bu çalışmada, yüze ait iki sözdışı iletişim biçimbiriminin F-formasyon şekilleri üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bunun dışında, insan katılımcılar ve sanal ortamdaki robotların arasındaki etkileşim, gerçek hayatta F-formasyon kurgusundaki insan-insan etkileşimiyle olan farkı ve benzerliklerine odaklanarak analiz edilmiştir. Son olarak, F-formasyon şekillerinin, iki karakterli bir etkileşime üçüncü olarak katılma üzerindeki rolü araştırılmıştır. Sonuçlar, sanal ortamdaki robotlar için, üç karakterli bir sosyal etkileşimde en olası duruşu niteleyecek sistematik bulgular ortaya koymaktadır.

Gizem Özen, Sözdışı iletişim biçimbirimlerinin F-Formasyon şekillerine etkisi: sanal ortamda insan robot etkileşimi üzerine bir çalışma