Gökçe Komaç, Bir İkna-edici Oyunu Trolleme Davranışı Hakkındaki Farkındalığı Artırmak İçin Kullanma Çalışması

Yüksek Lisans Adayı: Gökçe Komaç
EABD: Çokluortam Bilişimi
Tarih: 09.12.2019 / 10:00
Yer: A-212

Özet: İkna-edici oyunlar, kitleleri etkileme potansiyeli olan güçlü araçlardır. Literatür, çeşitli konularda ikna-edici oyunlar oynandıktan sonra bilgi, tutum ve davranışta değişiklik gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Çok yaygın olmasına rağmen, “trolleme” literatürde karmaşık bir olgu olarak yerini korumaktadır. Bunun sebebi bu konuda yeterince çalışma yapılmamış olması ve araştırmacıların tanım konusunda fikir birliği sağlayamamasıdır. Ancak, çevrimiçi alanlarda sıklıkla rahatsızlık vermeye ve kandırmaya yönelik davranışlarla ilişkilendirilir. Trolleme davranışı hakkında farkındalık artırmayı hedefleyen bir ikna-edici oyun bu çalışma için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Tanımlayıcı araştırma tasarımını uygulayarak ve anket metodunu kullanarak yapılan bu çalışma (1) çevrimiçi oyunlarda trolleme olarak kabul edilen, rahatsızlık verici davranışları araştırmakta ve (2) trolleme davranışı hakkındaki ikna-edici bir oyunun farkındalık artırmada araç olarak kullanılıp kullanılamayacağını gözlemlemektedir. Veri toplama çevrimiçi anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (N=129). En sık trolleme olarak sınıflandırılan davranışların hakaret etme, ‘trash-talking’, ‘feeding’ ve ‘griefing’ olduğu bulunmuştur. Bunun yanısıra, oyunu oynamanın katılımcıların trolleme algısını az miktarda etkilediği gözlemlenmiştir: trolleme, oyundan sonra daha negatif bir olgu olarak algılanmıştır. Bu çalışma, ikna-edici oyunlar ve trolleme literatürüne trollemenin nasıl algılandığı ve bu algının bir ikna-edici oyundan nasıl etkilendiği bulgularını sunarak katkıda bulunmayı hedeflemektedir.