Melek Ertan, Türkçe ve İngilizce’de Adılsal Öngönderim Çözümlemesi

Yüksek Lisans Adayı: Melek Ertan
EABD: Bilişsel Bilimler
Tarih: 27.01.2023 / 15:00
Yer: A-212

Özet: Bu araştırma, adılsal öngönderim analiz eder ve adılsal öngönderim için buluşsal tabanlı bir çözümleme algoritmasını Türkçe ve İngilizce'de çevirilmiş TED derlemi olarak bilinen TED MDB için (Zeyrek ve diğ., 2020) ayrı olarak sunar. Araştırma iki aşamaya ayrılmıştır. İlk aşamada veri bir işaretleme aracı kullanılarak işaretlendi. Çalışmanın ikinci aşaması adılsal öngönderim için kurala dayalı bir kompütasyonal model oluşturuldu. Mitkov (1998)'un geleneksel bilgi tabanlı algoritması TED derleminde İngilizce ve Türkçe için ayrı olarak test edildi. Sonuçlar, adılsal öngönderimin 0.61 ve 0.63 F1 puanı ile TED konuşmalarında tespit edilebileceğini göstermiştir.