Mine Cüneyitoğlu Özkul, B-Mod Ultrason Görüntüleri Üzerinde Hassas Sistem Modeli Kullanarak Tek-Görüntülü Bayesçi Onarma Ve Çok-Görüntülü Çözünürlük-Üstü Onarma

Doktora Adayı: Mine Cüneyitoğlu Özkul

EABD: Tıp Bilişimi

Tarih: 24.07.2019

Yer: Konferans 1 Salonu

Tıbbi görüntüleme, modern tıp kapsamında, tanı ve girişimsel müdahale planlamanın önemli bir parçası haline gelmiştir. Tıbbi ultrasonografi, diğer tibbi görüntüleme yöntemlerine kıyasla, bazı önemli klinik avantajlara sahiptir. Tarama için gereken ekipman daha düşük maliyetli ve kolay taşınabilir özelliktedir. Yöntemin görüntüleme yapılan kişiye bilinen bir zararı yoktur, bu sebeple, yöntem tıbbın hemen her alanında güvenle uygulanabilmektedir. Ancak tıbbi ultrasonografi ile elde edilen görüntü kalitesi, diğer görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntülere kıyasla genellikle daha düşük kalitede olmaktadır. Ultrason görüntü kalitesinde artış, klinik kullanımda fayda sağlayacaktır. Bu sebeple, tıbbi ultrasonografide görüntü kalitesinin arttırılması konusu, gün geçtikçe, hem akademik, hem de ticari açıdan önemli bir araştırma alanı haline gelmektedir. Bu tez kapsamında, ultrason görüntü kalitesi artırımı hedeflenmiştir. Bu amaçla, hem tek hem de kesit-içi, serbest-elle toplanan çoklu 2B, B-mod ultrason görüntüleri kullanılmıştır. Katı olmayan görüntü çakıştırma ve tek-görüntülü Bayesçi onarma ve çok-görüntülü çözünürlük-üstü onarma yöntemleri, benek örüntüsü üzerine detaylı istatistiksel bir çalışma ile birleştirilmiştir. Görüntüleme sistemi karakterizasyonunda gerçekçi doku fantomlarından veri toplanmıştır.  Önerilen yöntemler, gerçekçi meme doku fantomlarında ve gönüllülerden toplanan yüzeyel doku görüntülerinde test edilmiştir. Önerilen yöntemler, literatürdeki yaygın görüntü onarma ve filtreleme yöntemleri ile kıyaslanmıştır. İyileşme miktarının değerlendirilmesinde, konu bağlamına uygun nesnel ölçütler kullanılmıştır. Buna ek olarak, uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde görsel puanlama çözümlemesi uygulanmıştır. Önerilen yöntemler, hesaplama süresi açısından dezavantaja sahip olsa da, görüntü kalitesinde nesnel ölçütler ve uzman görüşüne göre artış saptanmıştır. Yüksek teknolojili görüntü işleme donanımı kullanılarak hesaplama süresi azaltılırsa, önerilen yöntemler klinik uygulamalar için kullanışlı hale gelebilir.

Mine Cüneyitoğlu Özkul