Orhun Olgun, Mikrofon Dizinleri için Entropi Temelli Varış Yönü Kestirme Yöntemleri

Yüksek Lisans Adayı: Orhun Olgun

EABD: Çokluortam Bilişimi

Tarih: 26.07.2019

Yer: A-212

Ses kaynaklarının varış yönünü kestirme popüler bir araştırma konusudur ve farklı uygulamalarda önemli rolü vardır. Küresel mikrofon dizinlerinin gelişmesi ile daha doğru varış yönü kestirme ve ses ortamı analizi mümkün olmuştur. Küresel mikrofon dizinleri küresel harmoniklerin hesaplamasını kolaylaştırmış ve bu küresel harmonik alanında ses kaynağı tespiti yapan yöntemlerin geliştirilmesini sağlamıştır.

Bu tez çalışmasında özgün bir varış kestirme yöntemi sunulmuştur. Önerilen yöntem küresel mikrofon dizinleri için geliştirilmiş olup entropi temelli hiyerarşik sistem düzenlemesi (HiGRID) olarak tanımlanabilir.  HiGRID, birim kürede için yönsel güç yanıtlarının sektörel bölgelerde ortalamaların hesaplanmasıyla gerçekleşmektedir.

HiGRID yöntemine ek olarak bu yöntemin eigen sinyal bazlı çoklu sinyal sınıflandırması (EB-MUSIC) ve baskın doğrusal yol (DPD) testi ile kombinasyonları da sunulmuştur. EB-MUSIC ile kullanılan HiGRID ses kaynağı sayma yöntemi olarak kullanılmıştır. Diğer yöntemde ise HiGRID, DPD testinden sonra uygulanmış ve toplam işlem yükü azaltılmıştır. Ayrıca daha doğru DPD testi için istatiksel bir eşik belirleme yöntemi önerilmiştir.

HiGRID yönteminin güncel yöntemlerle karşılaştırması sunulmuştur. Bu karşılaştırma simüle edilen ses sahmelerindeki ses kaynaklarının tespitindeki hataların hesaplanması şekilinde gerçekleştirilmiştir. HiGRID'in EB-MUSIC and DPD testi ile kombinasyonlarının değerlendirmesi yinesimule edilmiş  farklı  senaryolarda ses kaynaklarını tespitindeki hataların hesaplanması ile yapılmıştır. Varış yönü kestirme performansı açısından bakıldığında ve güncel yöntemlerle karşılaştırıldığında HiGRID ve kombinasyonları için olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Orhun Olgun, Entropy-based Direction-of-Arrival Estimation Methods for Rigid Spherical Microphone Arrays