Özgün Özkan, Scrum Uyarlamalarının Teknik Borç Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans Adayı: Özgün Özkan
EABD: Bilişim Sistemleri
Tarih: 24.01.2023 / 15:00
Yer: B-116

Özet: Geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerindeki iş gereksinimlerindeki değişimlere hızlı cevap verememe, iteratif bir geliştirme yaklaşımı eksiği ve müşteriyi sürece aktif olarak dahil etme ihtiyacı gibi sorunlar, farklı bir yazılım geliştirme metodolojisine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Çevik yazılım geliştirme (ÇVD), bu sorunlara çözümler önererek tanınırlığını arttırmıştır. Çeşitli çevik yazılım geliştirme yöntemleri arasında en popüler olanlardan birisi Scrum’dır. Scrum kılavuzu, her bir Scrum pratiğinin (etkinlikler, roller ve eserler) tanımlarının, kurallarının ve amaçlarının ayrıntılı bir açıklamasını sağlamaktadır. Takımlardaki çalışan sayısı, ekip dağılımı, proje alanı, teknoloji ve gereksinim istikrar seviyeleri gibi çeşitli faktörler nedeniyle, organizasyonlar Scrum pratiklerini kendi bağlamlarına uyarlamayı ve Scrum kılavuzunda tanımlanan orijinal tanımlarında bazı özelleştirmeler yapmayı tercih ederler. Bu tez çalışmasında, her bir Scrum pratiği için, organizasyonların kullandığı Scrum uyarlama yöntemlerini belirledik ve bu uyarlama seçimlerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını ortaya koyduk. Ayrıca olumsuz etkiler yaratan uyarlama seçimleri ile bu seçimlerin sonucunda ortaya çıkabilecek teknik borçlar arasında bir bağlantı kurduk. Literatürdeki Scrum projelerinde uygulanan Scrum pratiklerini uyarlama tercihlerini kapsamlı bir şekilde anlayabilmek amacıyla, bir Sistematik Literatür Taraması (SLT) gerçekleştirdik ve hipotezlerimizi test etmek için, çalıştıkları organizasyonlarda Scrum uygulayan katılımcılar arasında bir anket çalışması gerçekleştirdik.