Selahattin Polat, Nesnelerin Interneti Güvenliği İçin Hafif Kripto Algoritmalarinin Performans Değerlendirmesi

Yüksek Lisans Adayı: Selahattin Polat

EABD:Siber Güvenlik

Tarih: 26.07.2019 / 13:00

Yer: A-212

Özet: Mobil ve gömülü sistemlerin günlük hayattaki yaygın kullanımı, Nesnelerin İnterneti gibi yeni kavram ve uygulama alanlarının yanında birçok yeni güvenlik ve gizlilik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Geniş boyuttaki internet alanında, uygun güvenlik çözümlerinin kullanımıyla söz konusu problemlerin birçoğunun üstesinden gelinebilinir. Bununla birlikte, gömülü sistemlerin sınırlı kaynakları ve işlemci gücü, standart güvenlik algoritmalarının bu cihazlara gerçeklenmesini imkânsız olmamakla birlikte uygulanabilir olmaktan çıkarmaktadır. Bu tezde, hafif kripto algoritmalarının uygunluğu ve uyumluluğunu inceleyip, Nesnelerin İnterneti cihazlarındaki performanslarını standart algoritmalarla karşılaştıracağız. Algoritma uygulamamızı, birçok gömülü sistemde yaygın olarak kullanılan ve düşük fiyat ve performans oranı nedeniyle hedef platform olarak tercih edilen Arduino Uno üzerinde gerçekleştireceğiz. Araştırmamızda kripto protokollerinin temel bileşenini oluşturan blok şifreler üzerine odaklanacağız. Internet Protolü Güvenliği (IPsec) suiti ve Datagram Taşıma Katmanı Güvenliği (DTLS) protokolleri bunlar arasında en çok bilinen ve ortak olarak kullanılanlardandır. Çalışmamızla, Nesnelerin İnterneti cihazlarındaki mevcut ve gelecek hafif IPsec ve DTLS ve diğer güvenlik protokollerinin gerçeklemeleri için rehber olacak sonuçlar sağlamayı hedefliyoruz.