Ümit Eronat , Edebi Metinlerde İşitsel Betimlemenin Otomatik Analizine Dayalı İşitsel Peyzaj Sentezi

Yüksek Lisans Adayı: Ümit Eronat
EABD: Çokluortam Bilişimi
Tarih: 05.09.2019 / 10:00
Yer: A-108

Özet: Akustik ortam tasviri, başka bir deyişle, işitsel peyzaj tasarımı, film ve reklam endüstrileri ve oyun tasarımı dâhil oldukça çok sayıda seçkin alanlarda kullanıldığından son zamanlarda dikkat çekici hale gelmektedir. Böyle bir görevi içeren üretim projeleri genellikle yoğun bir program çerçevesinde dönerler, bu yüzden usule uygun bir yaklaşımı gerekli kılarlar. Bu duruma çağdaş bir yaklaşım, işitsel peyzajların temel elemanlarını tarif edebilen edebi metinler kullanmaktır; peyzajların kapsadıkları ses kaynakları, akustik özellikleri, ses kaynaklarıyla onların göreli zamanlamaları arasındaki neden-sonuç ilişkileri gibi. Bu tez, bir ses sahnesini; verilen bir yazıdan hem analiz etmek hem de sentezlemek, onu bir ara-biçime dönüştürmek ve bu sayede tasvir edilen peyzajın usule uygun sentezlenmesini sağlamak etrafında merkezlenmiştir. Bu projenin esas amacı i) bir işitsel peyzajın kaba betimlemesinin usulle oluşturulmasının içerdiği doğal dil işleme tekniklerinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve ii) oyun projelerinde çalışan ses tasarımcıları için bir tasarım kılavuz sisteminin geliştirilmesidir. Temel olarak amaç, bir kavram ispatı göstermek ve işitsel betimleme içeren verilmiş edebi bir metinden işitsel peyzaj sentezlenmesinin uygulanabilirliğinin gösterilmesidir.