Oryantasyon Toplantısı Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz,

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2.Döneminde programa yeni kabul edilen ve kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık Bilişimi Doktora, Yüksek Lisans ve Biyoenformatik Yüksek Lisans Programları

11 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da II-02 numaralı sınıf

* Ayrıca, "Öğrenci Bilgi Formu", "Öğrenci Not formu" ve "Bilimsel Hazırlık Formu"nu eksiksiz doldurabilmek için öğrencilerimiz aşağıda belirtilen belgeleri toplantıya getirmeleri gerekmektedir.

 

1 Adet vesikalık resim

1 Adet Transkript (Doktora öğrencileri için Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti)

 

* Toplantıya katılımın zorunlu olduğunu belirtir, programa kabul edilen öğrencilerimizi kutlar, kendilerine başarılar dileriz.