Ege Erdem, Ses Alanı Dışdeğerlendirmesi ile 3 Boyutlu Algısal Ses Alanı Oluşturma

Yüksek Lisans Adayı: Ege Erdem
EABD: Çokluortam Bilişimi
Tarih: 08.01.2020
Yer: SPARG LAB. (Modsimmer Binası)

Özet: Algısal ses alanı oluşturma, iki kanallı kaydırma kurallarına dayanan uzamsal bir ses alanı kaydetme ve yeniden üretme yöntemidir. Algısal ses alanı oluşturma, yakın mikrofon dizileri kullanılarak yatay düzlemde dinleyiciye algısal olarak gerçeğe uygun ve kararlı bir dinleme deneyimi sunar. Bu tez, iki boyut için geçerli olan bu yöntemi 3. boyut için de gerçekleştirebilir hale getirmekte; kapalı mikrofon dizisi ölçümleri kullanarak herhangi bir ses alanını yeniden oluşturmayı mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, kapalı mikrofon dizisi ölçümlerini kullanarak küresel harmonik alanda yapılan ses alanı dış değerlendirmesi ile açık mikrofon dizisinden elde edilecek ses kayıtları tahmin edilmiş, diğer bir deyişle sanal olarak elde edilmiştir. İki farklı yükseklikte bulunan beşer adet hoparlör kullanılarak oluşturulan ses alanının aktif yeğinlik analizi yapılarak; tek frekanslı düzlemsel dalgaların yönlerinin, 2 boyutlu PSR için tasarlanmış olan yönsellik örüntüsünün doğrudan kullanılmasına rağmen yüksek doğrulukla oluşturulabildiği nümerik olarak gösterilmiştir. Gerçek ses kayıtları ile oluşturulan ses alanı ise binoral kayıtlara dönüştürülerek, çeşitli dinleyici tesleri yapılmış ve yüksek dereceli Ambisonics kayıtları ile karşılaştırılmıştır.