Enformatik Enstitüsü Araştırma Gruplarına ve Lablarına Genel Bakış

Yazılım Yönetimi Araştırma Grubu

ODTÜ Yazılım Yönetimi Araştırma Grubu (SMRG), özelleşmiş yazılım yönetimi alan bilgilerine yönelik olarak kurulmuştur. Grup, yazılım sistemlerinin gelişimini ve evrilme sürecini yönetmek, Türkiye'de yazılım uygulamalarının ilerlemesine öncü olmak ve alanda uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmek amaçlarıyla gerekli ilkeleri, süreçleri, yöntemleri ve teknikleri içeren alan bilgisini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Nörosinyal LAB

Nörosinyal Laboratuvarı; duygu, bellek, dil ve dikkat gibi bilişsel işlevler sırasında varolan salınımsal beyin aktivitesini ve bağlanırlığı analiz etmek suretiyle beyin mekanizmalarını yorumlamak ve ortaya koymak amacı ile kurulmuştur. Bilişsel çalışmaların dışında özellikle Parkinson hastalıkları ile ilgili klinik nörobilim çalışmaları yürütmektedir.

ODTÜ Derlem

ODTÜ Türkçe Derlem, 1990 sonrası yazılan Türkçe metin örneklerinden 2 milyon kelimelik bir derlemedir. Derlemin bir alt kümesi, “ODTÜ-Sabancı Türkçe’nin Ağaç Yapısı” derleminde kullanılmaktadır. ODTÜ Türkçe Derlem tipografik düzeyde etiketlenmiş XCES'dir. Derlemin dağıtımı aynı zamanda bir workbench ve ilgili yayınları içermektedir.

ODTÜ Bilgisayar Görüşü ve Uzaktan Algılama Araştırma Grubu

Bilgisayar Görüşü ve Uzaktan Algılama Araştırma Grubu, bilgisayar görüşü ve uzaktan algılamanın en yeni konularında araştırma yapmayı hedeflemektedir. Araştırma projeleri, insan perspektifine dayalı sistem değerlendirmesinden teknik sorunlara yönelik yeni algoritma ve yöntemler geliştimeye uzanan çeşitli konuları içermektedir. Ek olarak, gerçek veri problemlerinde karşılaşılan zorlukları gözlemlemek üzere uzak ve tahribatsız görüntü alım yöntemleri üzerine deneyler gerçekleştirilmektedir.

ODTÜ Nörogörüntüleme Laboratuvarı

OdtüNeuro Laboratuarının amacı, duygu ve biliş arasındaki Temel NÖROnal Etkileşimleri incelemek için yöntemlerin geliştirilmesidir. Lisansüstü öğrenciler ve projeler, duygu-biliş etkileşimine, temelde üç farklı şekilde yaklaşmaktadır: deney tasarımı, hesaplamalı nöroanatomi ve fonksiyonel nöroanatomi.

ODTÜ Mekansal Ses Araştırma Grubu

ODTÜ SPARG, ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde ses sinyali işleme alanında devam etmekte olan araştırmaları pekiştirmek üzere mekansal ve 3 boyutlu ses yakalama, düzenleme, sentez, iletim, çoğaltma ve test alanlarında en son teknolojiyi geliştirmek amacıyla 2013 yılında kuruldu. SPARG'daki araştırma konularından bazıları şunlardır: mikrofon dizisi sinyal işleme, mekansal ses nesne kodlaması (SAOC), ses kaynağı tahliye, prosedürel ses, otomatik ses kalitesi analizi, suni yankılanma ve müzikal etkileşim.

Akademik Performans Araştırma Laboratuvarına Göre Üniversite Sıralaması

Akademik Performans Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde kurulmuştur. URAP'ın temel amacı, dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesine ve miktarına göre belirlenen akademik performansa dayalı bir sıralama sistemi geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, 2010 yılından bu yana 2000 yükseköğretim kurumunun Dünya Sıralamaları yayınlanmaktadır.

Kablosuz LAB


ODTÜ Kablosuz LAB mobil işletmeler, kablosuz iletişim teknolojileri ve yaygın bilgi işlem ile ilgili konuları keşfetmeye yönelik kurulmuştur. Zamanla, yeni araştırma alanlarının ortaya çıkmasıyla, yapılan araştırmalar da buna göre endüstride ve akademik çevrede ortaya çıkan eğilimleri takip etmeye yönelmiştir.