Enformatik Enstitüsü Ders Performans Ödülleri

Enformatik Enstitüsü Ders Performans Ödül Kriterleri

 

Yüksek Lisans (Tezli), Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Doktora Öğrencileri için Kriterler:

Enformatik Enstitüsü altındaki her lisansüstü program için, değerlendirme yapılan dönemde 3. ya da 4. döneminde olan öğrencilerden, 

1. Bilimsel Hazırlık süresi dahil, programa kabul aldıktan sonraki belirli süre içerisinde 7 ders 21 kredi yükünü, 3.75 not ortalaması üzerinde olması koşulu ile en yüksek ortalama ile tamamlayan bir Yüksek Lisans, bir Tezsiz Yüksek Lisans ve bir Doktora öğrencisine ödül verilmektedir. 

2. Bilimsel Hazırlık programından muaf olan veya Bilimsel Hazırlık programı bulunmayan programlardaki öğrenciler için bu süre 2 dönemdir. Bilimsel Hazırlık programında alınması gereken her 6 kredi için bu süreye 1 dönem eklenir. 

3. Öğrencinin not dökümünde, Not Included (NI) statüsünde alınan dersler dışında, herhangi bir dersten (etik, seminer, tez dersleri dahil) başarısız notu bulunmamalıdır.

4. Başarısız ders için yerine saydırma yapılmış olsa dahi öğrenci ödül alamaz.

5. Bilimsel Hazırlık programında Not Included (NI) statüsünde alınıp programa saydırılan dersler dışında, kayıtlı olduğu programa başladığı tarihten önce aldığı dersleri saydırarak ders yükünü tamamlayan öğrenciler ödül alamaz. 

6. Kredisiz dersler 1. maddede belirtilen 7 ders 21 kredi yükü kapsamı dışındadır.

7. Programa kabul aldıktan sonra, Erasmus+ gibi değişim programlarına katılım, sağlık ve doğal afetler, vb. nedenler dışında, izin almış öğrenciler ile kayıtsız geçirdiği dönemi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

Lisans Sonrası Doktora Öğrencileri için Kriterler:

Enformatik Enstitüsü altındaki her lisansüstü program için, değerlendirme yapılan dönemde 5. ya da 6. döneminde olan öğrencilerden,

1. Bilimsel Hazırlık süresi dahil, programa kabul aldıktan sonraki belirli süre içerisinde 14 ders 42 kredi yükünü, 3.75 not ortalaması üzerinde olması koşulu ile en yüksek ortalama ile tamamlayan bir Lisans Sonrası Doktora öğrencisine ödül verilmektedir. 

2. Bilimsel Hazırlık programından muaf olan veya Bilimsel Hazırlık programı bulunmayan programlardaki öğrenciler için bu süre 4 dönemdir. Bilimsel Hazırlık programında alınması gereken her 6 kredi için bu süreye 1 dönem eklenir. 

3. Öğrencinin not dökümünde, Not Included (NI) statüsünde alınan dersler dışında, herhangi bir dersten (etik, seminer, tez dersleri dahil) başarısız notu bulunmamalıdır.

4. Başarısız ders için yerine saydırma yapılmış edilmiş olsa dahi öğrenci ödül alamaz.

5. Bilimsel Hazırlık programında Not Included (NI) statüsünde alınıp programa saydırılan dersler dışında, kayıtlı olduğu programa başladığı tarihten önce aldığı dersleri saydırarak ders yükünü tamamlayan öğrenciler ödül alamaz. 

6. Kredisiz dersler 1. maddede belirtilen 14 ders 42 kredi yükü kapsamı dışındadır.

7. Programa kabul aldıktan sonra, Erasmus+ gibi değişim programlarına katılım, sağlık ve doğal afetler, vb. nedenler dışında, izin almış öğrenciler ile kayıtsız geçirdiği dönemi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.